Badanie efektu kreatywnego rozprzestrzeniania

spill overDr Marcin Poprawski poprowadzi polską cześć projektu Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe. Przedmiotem studium będą 4 projekty oddziałujące na otoczenie miejskie: z Poznania, Rotterdamu, miasta Lucc i, Tampere. Projekt koordynowany jest przez ECBN, ECCE Dortmund oraz, Creative England.