Kultura na obrzeżach Poznania [BADANIE]

Fot. Koncert orkiestry dętej Vivat w Antoninku (27.08.2017 r.)

Fot. Koncert orkiestry dętej Vivat w Antoninku (27.08.2017 r.)

ROK UAM jako centrum badawcze na Wydziale Nauk Społecznych podjęło współpracę z Urzędem Miasta Poznania. Zespół ekspertów związanych z Instytutem Kulturoznawstwa UAM, Instytutem Socjologii UAM oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, rozpoczął pracę nad kompleksową diagnozą potrzeb i potencjałów kulturalnych mieszkańców trzech obszarów Poznania, zlokalizowanych poza centrum miasta.

W najbliższych miesiącach zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM zrealizuje badanie na terenie ośmiu osiedli przynależących do trzech poza centralnych, odległych od siebie terenów mieszkalnych miasta:

– osiedla: Morasko-Radojewo, Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo;

– osiedle Antoninek – Zieliniec – Kobylepole

– osiedla: Fabianowo – Kotowo, Górczyn

W ramach prac nad projektem zespół zrealizuje jakościowe i ilościowe badania społeczności lokalnych, w tym ankietę telefoniczną i terenową, wizyty badawcze na terenie wybranych osiedli, czy wywiady zogniskowane z przedstawicielami lokalnych środowisk opinio- i kulturotwórczych. Wykonana zostanie także analiza dyskursu w mediach społecznościowych dotyczącego aktywności kulturalnych na badanych obszarach.

Projekt finansowany jest z budżetu Urzędu Miasta Poznania, realizowany przy współpracy z Wydziałem Kultury UMP oraz Centrum Kontakt UMP.