Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce

W maju rozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem ministerialnym. Jest to projekt realizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłym partnerstwie z ROK UAM, współfinansowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Obserwatorium Kultury). Jego celem jest zbadanie warunków działalności szczególnej grupy instytucji kultury. Są one zlokalizowane w różnych pod względem wielkości miastach, na terenie całej Polski. Mają różny profil działalności, to m.in. muzea, filharmonie, domy kultury i teatry. Łączy je jedno, w ciągu ostatnich kilku lat zostały po raz pierwszy lub od nowa ulokowane w miejskich ekosystemach kultury (Holden, 2015), uzyskały nową infrastrukturę i potencjał do działania. Projekt badawczy ma na celu objąć fenomen entuzjazmu budowania nowych instytucji i nowego lokowania siedzib instytucji kultury w zestawieniu z realiami ich działania po ich otwarciu. Zespół badawczy podejmie tu zarówno problematykę zarządzania nowymi, samorządowymi instytucjami kultury, jak również oddziaływania nowo ulokowanych instytucji na mieszkańców miast w Polsce, na ich kompetencje kulturalne, kulturową tożsamość lokalną, percepcję jakości życia, szeroki dostęp do oferty kulturalnej i edukacji kulturalnej, współuczestnictwo w kulturze i twórczości.