Publications

List of publications of the AMU Culture Observatory members: M. Poprawski, M. Mękarski (red.) „Studia Kulturoznawcze” t. 1(3)/2013 „Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych” – w procesie wydawniczym. M. Mękarski, Stan badań nad uczestnictwem osób starszych w kulturze, [w:] „Studia Kulturoznawcze” t. 1(3)/2013 „Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych” – w procesie wydawniczym. M. Poprawski, Międzypokoleniowa transmisja wartości we współczesnej społeczności lokalnej. Nowe wyzwania dla miejskich polityk kulturalnych, [w:] „Studia Kulturoznawcze” t. 1(3)/2013 „Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych” – w procesie wydawniczym. P. Kieliszewski, M. Poprawski, A. Gojlik, M. Mękarski, Po co seniorom kultura? O badaniu kulturalnych aktywności osób starszych, [w:] „Studia Kulturoznawcze” t. 1(3)/2013 „Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych” – w procesie wydawniczym. P. Landsberg, Senior na scenie, w kulisach i na widowni. O twórczości i uczestnictwie, kulturalnych preferencjach, motywacjach i ograniczeniach osób starszych, [w:] „Studia Kulturoznawcze” t. 1(3)/2013 „Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych” – w procesie wydawniczym. A. Gojlik, Razem czy osobno? Separacja i integracja seniorów w kulturze, [w:] „Studia Kulturoznawcze” t. 1(3)/2013 „Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych” – w procesie wydawniczym. M. Mękarski, Jak nas widzą? Jak widzimy siebie? Aktywni seniorzy o sobie i swoim wizerunku, [w:] „Studia Kulturoznawcze” t. 1(3)/2013 „Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych” – w procesie wydawniczym. M. Poprawski, P. Kieliszewski, M. Mękarski, A. Gojlik, Kreatywny i kulturalno­społeczny potencjał seniorów. Wnioski i rekomendacje z ogólnopolskiego projektu badawczego, [w:] „Studia Kulturoznawcze” t. 1(3)/2013 „Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych” – w procesie wydawniczym. P. Kieliszewski, M. Mękarski, Badania sektora kultury jako element partycypacyjnego modelu zarządzania kulturą na przykładzie badań Regionalnego Obserwatorium Kultury [w:] „Zarządzanie: Kultura. Media. Dziedzictwo”, wyd. Attyka, Kraków 2012. M. Mękarski, Rola kultury w zmianie wizerunku osób starszych w Polsce, [w:] „Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej”, wyd. PWSZ w Koninie, 2013 – w druku; M. Mękarski, Nowy (nie)senior – rewolucja wizerunku osoby starszej w Polsce, [w:] czasopismo KSF UAM „Preteksty”, 3/2013 P. Kieliszewski, P. Landsberg, M. Poprawski, Jakiej kultury chcą młodzi Poznaniacy? Badania uczestnictwa w kulturze poznańskich studentów, [w:] A. W. Brzezińska, A. Chwieduk (red.), Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, TIPI, Wielichowo 2012 P. Kieliszewski, M. Mękarski, Badania sektora kultury jako element partycypacyjnego modelu zarządzania kulturą na przykładzie badań Regionalnego Obserwatorium Kultury, [W:]Culture Management/ Kultur management/ Zarządzanie Kulturą, wyd. Attyka, Kraków, 2012 P. Kieliszewski, M. Poprawski, J. Sójka (red.), P. Landsberg, M. Mękarski, Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce, Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011.  Wniosek nr: 45586/13 złożony dnia: 2013­11­30 P. Kieliszewski, Publiczne i prywatne. O nowym modelu relacji międzysektorowych [w:] A. Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, NCK, Warszawa 2010. P. Kieliszewski, M. Poprawski, Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna, potencjały i wyzwania [w:] Zarządzanie Publiczne (pod red. J. Hausnera) nr 3(9)/2009, s. 19 – 32. J. Sójka, P. Kieliszewski P. Landsberg, M. Poprawski (red.) Instytucje kultury w czasach kryzysu. Studia Kulturoznawcze – Polityka Kulturalna II, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań 2009. J. Sójka, Zarządzanie strategiczne a idea uniwersytetu [w:] Z. Drozdowicz (red.), Uniwersytety. Tradycje – dzień dzisiejszy – przyszłość. Wyd. Nauk UAM, Poznań 2009, s. 169­187. M. Poprawski, Leadership. An Intercultural Approach. Alternate take…, Journal of Intercultural Management, Vol 1, April 2009, s. 28­41. P. Kieliszewski, M. Poprawski, J. Sójka (red.) Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość? Studia Kulturoznawcze. Polityka Kulturalna, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2009. P. Kieliszewski, Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim [w:] Kulturoznawca w świecie gospodarki, Kultura Współczesna, nr 1/2008, Warszawa 2008, s.149­163. M. Poprawski, Kompetencja międzykulturowa w zarządzaniu [w:] Kulturoznawca w świecie gospodarki, Kultura Współczesna, nr 1/2008, Warszawa 2008, s. 133­148.