Panele dyskusyjne na temat sektora prywatnego w edukacji kulturalnej

fokusaltumGrudzień minionego roku był dla zespołu badawczego Regionalnego Obserwatorium Kultury oraz Fundacji ALTUM okresem, w którym do ostatnich dni trwały działania badacze. Między innymi w w Koninie, w Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz w Poznaniu, w kawiarni Cafe Misja (Centrum Kultury Fara), odbyły się panele dyskusyjne będące elementami projektu „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”.

Panele eksperckie poruszały takie tematy jak m.in.: znaczenie i rola prywatnego sektora w edukacji kulturalnej, jakość i skuteczność oferty edukacyjnej, aspekty współpracy i konkurencji, barier i przeszkód dla podmiotów realizujących działania edukacji kulturalnej oraz ich szans i zasobów. Debaty, będące moderowanymi otwartymi rozmowami stanowiły pole wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie.

Zespołowi zależało na opiniach ludzi kreujących lokalną kulturę, dlatego też zogniskowane wywiady grupowe odbyły się z udziałem osób reprezentujących środowiska opiniotwórcze i kulturotwórcze działające na rzecz swoich miejscowości (wśród nich: przedsiębiorcy działający w obszarze edukacji kulturalnej, dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, urzędów, władz samorządowych, prezesi i reprezentanci organizacji pozarządowych oraz lokalnych inicjatyw, twórcy i animatorzy kultury).

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy przybyłym osobom za ich cenne opinie i rekomendacje, które dały zespołowi badawczemu niezbędną wiedzę, poszerzyły horyzonty, pomogły w diagnozie i w konsekwencji przyczynią się do rozwoju obszaru związanego funkcjonowaniem (nie tylko) sektora prywatnego w edukacji kulturalnej.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania. logotypy