„PlanTy kultury” w Rawiczu

RawiczPod takim hasłem przebiegało spotkanie prowadzone przez dr Marcina Poprawskiego i Michała Mękarskiego z lokalnymi działaczami kultury w kawiarni „W starym kinie” przy rawickim domu kultury. Odbyło się ono w ramach programu „Domy Kultury + Inicjatywy lokalne” finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jego celem była diagnoza potrzeb kulturalnych Rawicza i okolic oraz rozmowa na temat lokalnych inicjatyw, które warto wspierać. Podczas spotkania zrealizowano dwa panele dyskusyjne, które były pierwszym etapem diagnozy sfery kultury w Rawiczu. Kolejnymi częściami badań będą ankiety kierowane do uczniów III klas gimnazjów oraz mieszkańców. Wynikiem prac będzie raport pokazujący mocne i słabe strony rawickiej kultury.