ROK UAM na Szczycie Przemysłów Kreatywnych w Brukseli

BrukselaSektoryKreatywneECISDr Marcin Poprawski – prezentował stan polskiego sektora kreatywnego podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie rządu federalnego Nadrenii-Północnej Westfalli w dzielnicy europejskiej w Brukseli. Wydarzenie zorganizowane przez European Business and Creativity Network zgromadziło prawie 200 ekspertów z kilkiunastu krajów Europy.