VI Samorządowe Forum Kultury ZMP za nami

forum włocławekPrzedstawiciele ROK UAM, dr Marcin Poprawski i Michał Mękarski, uczestniczyli w VI Samorządowym Forum Kultury ZMP, które odbyło się 8 i 9 września w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Zapraszamy do krótkiej relacji z wydarzenia! W ogólnopolskim Forum Kultury – jak co roku – uczestniczyli zarówno samorządowcy, szefowie i pracownicy miejskich instytucji kultury, jak i przedstawiciele środowiska naukowego. Spotkania te stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, rozmów o sukcesach i problemach. To także miejsce prezentowania dobrych praktyk. Tegoroczne Forum było okazją do prezentacji dwóch ogólnopolskich projektów Związku Miast Polskich i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM. Pierwszego dnia debata toczyła się wokół wpływu nowej infrastruktury kultury na polskie miasta. Zaprezentowane zostały założenia tegorocznego projektu ZMP i ROK UAM „Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce” a także zaprezentowały się instytucje kultury, których nie udało się włączyć do badań: Stara Kopalnia (Wałbrzych), Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Warszawa), Miejskie Centrum Kultury w Płońsku. Tego dnia również Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida – przedstawił założenia podobnego tematycznie projektu „Efekt Bilbao czy kult Cargo? Nowe instytucje kultury jako aktywatory życia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego”. Oba projekty zyskały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drugiego dnia Forum dr Marcin Poprawski zaprezentował wyniki naszych dwuletnich badań „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej” a następnie odbyła się debata o znaczeniu festiwali dla życia kulturalnego miast. We Włocławku swoimi doświadczeniami z organizacji festiwali podzielili się przedstawiciele Częstochowy (festiwal Arteria), Bydgoszczy (Camerimage) i Torunia (Bella Skyway Festival). Mówili o korzyściach, jakie festiwale przynoszą miastom, o początkach i zmianach, jakie w nich zachodziły w kolejnych latach, o relacjach między samorządem a artystami i pomysłodawcami festiwali, o kosztach i zyskach oraz o społecznym, często trudnym, odbiorze działań urzędników wokół organizacji festiwali. Dyskutowano o problemie festiwalizacji polskich miast. Zwrócono uwagę, że festiwale to doskonały przykład na współpracę międzysektorową w miastach. Dynamika tego typu imprez, wielodyscyplinarność często wymusza takie wspólne działanie. Autorzy raportu podkreślali, że dla festiwalu dobrze jest, gdy wywodzi się z pewnych wartości ważnych dla danego miasta. Źródło: www.zmp.poznan.pl Źródło zdjęcia: www.ckbrowarb.pl