WEŹ UDZIAŁ W EUROPEJSKIM PROJEKCIE Z ZAKRESU ROZWOJU PUBLICZNOŚCI

CONNECTZapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie CONNECT, finansowanym przy wsparciu programu Erasmus Plus Komisji Europejskiej. Tematem projektu są relacje organizacji kulturalnych z publicznością. Już dziś zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących przedsięwzięcia. Do końca 2019 roku w ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. cykle szkoleniowe dla praktyków, kursy akademickie, szkoły letnie oraz międzynarodowe konferencje.

 

CONNECT ma na celu zbliżyć do siebie obszary związane z nauczeniem na poziomie akademickim oraz praktykami rozwoju zawodowego w sektorze kultury. Działanie to ma przyczynić się do promocji najlepszych metod pracy oraz systemowego wzmacniania ROZWOJU PUBLICZNOŚCI (ang. Audience Development).

Poniżej znajduje się link do ankiety skierowanej do praktyków z obszaru kultury w całej Europie, zarówno tych związanych z organizacjami kulturalnymi, jak i pracujących niezależnie (np. jako doradcy czy wolni strzelcy). Jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Ci z Państwa, którzy wezmą udział w badaniu, otrzymają możliwość dołączenia do grona osób na bieżąco informowanych o ofercie darmowego uczestnictwa w wydarzeniach realizowanych w ramach CONNECT.

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 

Wyniki badania posłużą międzynarodowemu zespołowi do lepszego zaprojektowania programu edukacyjnego z zakresu rozwoju publiczności oraz pozwolą dostosować go do różnych kontekstów lokalnych w krajach objętych projektem.

 

O projekcie:

„CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development” to 3-letni projekt wspierający innowacyjną współpracę między uniwersytetami i rynkiem pracy w obszarze kultury w Europie. Tematem projektu są relacje organizacji kulturalnych z publicznością. U podstaw przedsięwzięcia leży europejski oraz międzysektorowy transfer wiedzy i wzmacnianie kompetencji praktyków, absolwentów i studentów kierunków studiów w tym obszarze.

W skład międzynarodowego zespołu weszło 54 badaczy, nauczycieli akademickich oraz szkoleniowców reprezentujących uniwersytety oraz organizacje eksperckie w 5 krajach UE: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii i Polski. W ramach współpracy zaprojektują oni m.in. program dydaktyczno-szkoleniowy (tzw. Twin-track programme) w zakresie rozwoju publiczności. Obejmie on zarówno studentów kierunków nawiązujących do zarządzania w kulturze jak i praktyków, dla których nowa wiedza i umiejętności mogą być użyteczne w ich codziennej pracy. Program będzie oparty o interdyscyplinarne moduły treningowe wykorzystujące zarówno formalne jak i nieformalne metodologie nauczania. W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy akademickie, cykle szkoleniowe dla praktyków, szkoły letnie oraz międzynarodowe konferencje. Szacuje się, że do końca 2019 roku z różnorodnej oferty programowej skorzysta łącznie do pół tysiąca osób.

Polski zespół, w skład którego weszli pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM) oraz Miasta Stołecznego Warszawa, podejmie współpracę z należącymi do grupy najbardziej uznanych i kompetentnych ośrodków w Europie specjalizujących się w tematyce zarządzania organizacjami w sektorze kultury. Są to: Universidad de la Iglesia de Deusto (Hiszpania), Goldsmiths’ University of London (Wielka Brytania), Fondazione Fitzcarraldo (Włochy), The Audience Agency (Wielka Brytania), Center for Kunst & Interkultur (Dania), Asimétrica (Hiszpania), Melting Pro Learning (Włochy), ENCATC Network (Belgia).

 

Projekt CONNECT. 575807-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-KA

Projekt CONNECT. 575807-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-KA