Wiek artystów za kulisami…

Marcin Poprawski - Regionalne Obserwatorium Kultury UAM

Fot. Mariusz Forecki

„Senior artysta: poza afiszem” – tak w metaforyczny sposób nazwano konferencję, która odbyła się 18 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uczestnikami obrad byli przedstawiciele departamentów kultury z całej Polski oraz organizacji zrzeszających artystów. Było tam obecne również nasze Centrum.

 

Punktem wyjścia do tego spotkania było przedstawienie wyników badań, przeprowadzonych wśród pracowników artystycznych instytucji kultury w Województwie Wielkopolskim. Dr Marcin Poprawski – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawiciel Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM zaprezentował raport Fundacji Altum, przygotowany przez Michała Mękarskiego, Sławomira Malewskiego oraz pomysłodawcę badań, dr Przemysława Kieliszewskiego. Konsultantem naukowym raportu był prof. UAM dr hab. Jacek Sójka – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Raport dotyczy różnych aspektów sytuacji artystów w instytucjach kultury którym w 2009 roku wydłużono okres aktywności zawodowej nawet o kilkanaście lat wywołując tym samym liczne negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych jak i w funkcjonowaniu instytucji artystycznych. Cieszy jednak to, że ten pionierski, w swojej tematyce, projekt badawczy stał się pierwszym krokiem w zdiagnozowaniu problemu i podjęciu bardzo konkretnych działań osłonowo-pomocowych na szczeblu różnych departamentów Urzędu Marszałkowego w Poznaniu. Przykładem tego była nie tylko organizacja spotkania i dyskusji w tak szerokim gronie, ale również wystąpienie Sylwii Wójcik dyrektorki Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, która omawiała stworzenie szerokiego pakietu osłonowego dla artystów w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna TUTAJ.