Kontakt

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM

Wydział Nauk Społecznych

ul. Szamarzewskiego 89A,
bud. AB, pok. 37
60-568 Poznań

rok@amu.edu.pl
facebook.com/rok.uam

tel. +48 61 829 21 04