Misja

Regionalne Obserwatorium Kultury jest instytucją ekspercko-badawczą, powstałą w 2010 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Misją jednostki jest wspieranie profesjonalizacji kadr kultury oraz podnoszenie jakości funkcjonowania lokalnych ekosystemów kulturalnych.

Zespół realizuje działania z zakresu:

Zarządzania organizacjami kulturalnymi,

Badań uczestnictwa w kulturze,

Polityk kulturalnych miast i regionów.

Poprzez badania, szkolenia, tworzenie strategii, działalność publikacyjną i doradztwo ROK UAM wspiera organizacje prowadzące działalność kulturalną, promuje dobre praktyki oraz stymuluje współpracę w sektorze kultury. Swoją wiedzę i kompetencje zespół nabywa w oparciu o współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi – m.in. samorządami i sieciami eksperckimi.

Zespół

profsojka-nowe

Dziekan Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, wieloletni dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM, kierownik Zakładu Etyki Gospodarczej w tym Instytucie, dyrektor programowy studiów podyplomowych typu MBA „Zarządzanie szkołą wyższą”, a także członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Prowadzi badania dotyczące etycznego wymiaru biznesu, wpływu kultury na gospodarkę oraz teoretycznych i praktycznych problemów związanych z zarządzaniem instytucjami kultury. Jest autorem licznych publikacji, między innymi, takich jak: „O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera” (PWN, W-wa 1988), „Pomiędzy filozofią i socjologią. Społeczna ontologia Alfreda Schütza.” Instytut Kultury, W-wa 1991″Etyka biznesu. Z klasyki myśli amerykańskiej” (red. – wraz z L. V. Ryanem, W drodze, P-ń 1997),, „Etyka biznesu ‘po Enronie’” (Poznań 2005, redakcja naukowa), „Fenomen uniwersytetu” (Poznań 2008, współredakcja), „Instytucje kultury w czasach kryzysu” (Poznań 2009, współredakcja). Profesor Jacek Sójka był organizatorem lub współorganizatorem wielu krajowych i zagranicznych konferencji. Jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Studia Kulturoznawcze”, redaktorem „Studiów Metodologicznych”, zasiada w radzie redakcyjnej „Prakseologii”, „Kultury Współczesnej” oraz „Business Ethics. A European Review”. Jest także członkiem zarządu (i skarbnikiem) European Business Ethics Network (EBEN) oraz prezesem polskiego oddziału tego stowarzyszenia. Odbywał staże naukowe w Yale University, University of Cambridge oraz Harvard Business School. Otrzymał godność członka dożywotniego (Life Member) Clare Hall, Cambridge.

drpoprawski-nowe

Pracownik Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, gdzie kieruje Regionalnym Obserwatorium Kultury oraz studiami podyplomowymi Rozwój publiczności. W latach 2016-2019 prodziekan ds. międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych UAM. Wykładowca HUMAK University of Applied Sciences (Turku, Finlandia), EUV we Frankfurcie nad Odrą, Akademii Dziedzictwa w Krakowie (MCK – UEK), gościnnie także na UAP w Poznaniu, DAMU w Pradze i JAMU w Brnie. Absolwent muzykologii (UAM) oraz programu Teaching Cultural Policies (CEU w Budapeszcie), stażysta Centre for Cultural Policy Studies (Warwick University, Coventry). Jego zainteresowania badawcze i praca dydaktyczna obejmują pogranicze polityk kulturalnych, zarządzania w kulturze oraz estetyki. Ekspert Związku Miast Polskich oraz NU Foundation. Wiceprezes międzynarodowej sieci ENCATC w Brukseli (2013-18), członek rady naukowej „The Journal of Cultural Management and Cultural Policy” (Fachverband Kulturmanagement). W latach 1998-2014 menedżer muzyczny oraz współtwórca i dyrektor ośmiu edycji międzynarodowego festiwalu Akademia Gitary.

drfirych-nowe

Badacz, dydaktyk oraz autor strategii z obszaru kultury i komunikacji. Doktor nauk o kulturze (UAM w Poznaniu). Ukończył studia w zakresie marketingu (Aalborg University w Danii), a także dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Łódzki/Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie). Od 2013 roku współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, a od 2016 roku – Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Współtwórca pierwszego w Polsce programu studiów podyplomowych poświęconego koncepcji audience development (Rozwój publiczności, UAM w Poznaniu). Gościnny wykładowca Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinnie oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 2013-2015 rzecznik prasowy festiwalu Akademia Gitary. Były współpracownik Polskiej Organizacji Turystycznej w Madrycie.

profmgrenda

Prof. UAM dr hab. w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka czterech monografii naukowych (Teatr Porywacze Ciał, Mistrzowie drugiego planu. Poznański teatr alternatywny po 1989 roku, Alternatywny Słownik Terminów Teatralnych, Poznańscy Offeusze. Teatr alternatywny Poznania po 1989 roku jako zjawisko artystyczne, społeczne i kulturotwórcze) oraz artykułów naukowych z zakresu socjologii kultury, kulturoznawstwa, animacji kultury, teatrologii oraz performatyki. Instruktor teatralny, animator kultury, twórca projektów z zakresu community arts. Współpracowała z grupą teatralną: Zbliżenia, Próby oraz z Teatrem Strefa Ciszy. Lider i opiekun Teatru GRANDA UAM. Stypendystka MKiDN oraz programu „Unikatowy Absolwent”. Absolwentka Akademii Teatru Alternatywnego.

mszulejko-nowe

Stażystka Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM. Studentka Kulturoznawstwa na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Marketingu Internetowego w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

kiersnowska-nowe

Stażystka Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, a także studentka Kulturoznawstwa na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonatka kultury kresowej.

Współpraca

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM współpracuje m.in. ze strategicznymi partnerami zagranicznymi: The Budapest Observatory (Regional Observatory on Financing Culture in East-Central Europe) oraz czołowym ośrodkiem brytyjskim – Centre for Cultural Policy Studies na University of Warwick (wspólne aplikacje o granty badawcze i edukacyjne, wizyty studyjne, staże, szkolenia), jak również ekspertami i innymi europejskimi ośrodkami badawczymi.

 

 Pragnieniem ROK jest wzmocnienie procesów uspołecznienia, ustawiczne wspieranie profesjonalizacji kadr zarządzających działalnością kulturalną oraz podnoszenie jakości funkcjonowania działalności szeroko rozumianego sektora kultury.