Misja

Regionalne Obserwatorium Kultury jest instytucją ekspercko-badawczą, powstałą w 2010 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Misją jednostki jest wspieranie profesjonalizacji kadr kultury oraz podnoszenie jakości funkcjonowania lokalnych ekosystemów kulturalnych.

 

Zespół realizuje działania z zakresu:

Zarządzania organizacjami kulturalnymi,

Badań uczestnictwa w kulturze,

Polityk kulturalnych miast i regionów.

Poprzez badania, szkolenia, tworzenie strategii, działalność publikacyjną i doradztwo ROK UAM wspiera organizacje prowadzące działalność kulturalną, promuje dobre praktyki oraz stymuluje współpracę w sektorze kultury. Swoją wiedzę i kompetencje zespół nabywa w oparciu o współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi – m.in. samorządami i sieciami eksperckimi.

Zespół

drfirych-nowe

Kierownik ROK UAM

 

e-mail:
piotr.firych@amu.edu.pl

 

Badacz, dydaktyk oraz autor strategii z obszaru kultury i komunikacji; adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM; redaktor magazynu „Connecting Audiences Polska”; gościnny wykładowca Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinnie, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz „Akademii dziedzictwa” Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie; koordynator programu studiów podyplomowych poświęconego koncepcji audience development („Rozwój publiczności”, UAM w Poznaniu); członek międzynarodowej sieci eksperckiej ENCATC, zrzeszającej badaczy z obszaru polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze; absolwent marketingu i studiów latynoamerykańskich (Aalborg University w Danii), a także dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Łódzki / Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie).

BINI

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, związana z Instytutem Kulturoznawstwa oraz HAT (Humanities/Art/Technology Research Center) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini międzynarodowej sieci badawczej Surveillance Studies Network zorientowanej wokół problematyki nadzoru. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na splotach kultury i technologii, nauki i sztuki. Jest autorką książki „O prywatności w świecie nowych technologii. Asymetria przejrzystości”. Jednym z realizowanych przez nią celów zawodowych jest podejmowanie działań w ramach edukacji refleksyjnej w zakresie nowych technologii. W Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM podejmuje tematy związane z uczestnictwem w kulturze oraz wykorzystaniem narzędzi technologicznych do jego badania.

profmgrenda

Prof. UAM dr hab. w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka czterech monografii naukowych (Teatr Porywacze Ciał, Mistrzowie drugiego planu. Poznański teatr alternatywny po 1989 roku, Alternatywny Słownik Terminów Teatralnych, Poznańscy Offeusze. Teatr alternatywny Poznania po 1989 roku jako zjawisko artystyczne, społeczne i kulturotwórcze) oraz artykułów naukowych z zakresu socjologii kultury, kulturoznawstwa, animacji kultury, teatrologii oraz performatyki. Instruktor teatralny, animator kultury, twórca projektów z zakresu community arts. Współpracowała z grupą teatralną: Zbliżenia, Próby oraz z Teatrem Strefa Ciszy. Lider i opiekun Teatru GRANDA UAM. Stypendystka MKiDN oraz programu „Unikatowy Absolwent”. Absolwentka Akademii Teatru Alternatywnego.

profsojka-nowe

Założyciel ROK UAM, dziekan Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, wieloletni dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM, kierownik Zakładu Etyki Gospodarczej w tym Instytucie, dyrektor programowy studiów podyplomowych typu MBA „Zarządzanie szkołą wyższą”, a także członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Prowadzi badania dotyczące etycznego wymiaru biznesu, wpływu kultury na gospodarkę oraz teoretycznych i praktycznych problemów związanych z zarządzaniem instytucjami kultury. Jest autorem licznych publikacji, między innymi, takich jak: „O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera” (PWN, W-wa 1988), „Pomiędzy filozofią i socjologią. Społeczna ontologia Alfreda Schütza.” Instytut Kultury, W-wa 1991″Etyka biznesu. Z klasyki myśli amerykańskiej” (red. – wraz z L. V. Ryanem, W drodze, P-ń 1997),, „Etyka biznesu ‘po Enronie’” (Poznań 2005, redakcja naukowa), „Fenomen uniwersytetu” (Poznań 2008, współredakcja), „Instytucje kultury w czasach kryzysu” (Poznań 2009, współredakcja). Profesor Jacek Sójka był organizatorem lub współorganizatorem wielu krajowych i zagranicznych konferencji. Jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Studia Kulturoznawcze”, redaktorem „Studiów Metodologicznych”, zasiada w radzie redakcyjnej „Prakseologii”, „Kultury Współczesnej” oraz „Business Ethics. A European Review”. Jest także członkiem zarządu (i skarbnikiem) European Business Ethics Network (EBEN) oraz prezesem polskiego oddziału tego stowarzyszenia. Odbywał staże naukowe w Yale University, University of Cambridge oraz Harvard Business School. Otrzymał godność członka dożywotniego (Life Member) Clare Hall, Cambridge.

drpoprawski-nowe

Założyciel i wieloletni kierownik ROK UAM, obecnie jego współpracownik. Wykładowca HUMAK University of Applied Sciences (Finlandia). Były pracownik Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. W latach 2016-2019 prodziekan ds. międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych UAM. Gościnny wykładowca EUV we Frankfurcie nad Odrą, Akademii Dziedzictwa w Krakowie (MCK – UEK), a także na UAP w Poznaniu, DAMU w Pradze i JAMU w Brnie. Absolwent muzykologii (UAM) oraz programu Teaching Cultural Policies (CEU w Budapeszcie), stażysta Centre for Cultural Policy Studies (Warwick University, Coventry). Jego zainteresowania badawcze i praca dydaktyczna obejmują pogranicze polityk kulturalnych, zarządzania w kulturze oraz estetyki. Ekspert Związku Miast Polskich oraz NU Foundation. Wiceprezes międzynarodowej sieci ENCATC w Brukseli (2013-18), członek rady naukowej „The Journal of Cultural Management and Cultural Policy” (Fachverband Kulturmanagement). W latach 1998-2014 menedżer muzyczny oraz współtwórca i dyrektor ośmiu edycji międzynarodowego festiwalu Akademia Gitary.

Współpraca

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Od kilkunastu lat ROK UAM wspiera sektor kultury prowadząc badania, tworząc strategie oraz szkoląc. Działamy w trosce o wzmacnianie procesów uspołecznienia organizacji kulturalnych (ich demokratyzacji), profesjonalizację kadr kultury, a docelowo podnoszenie jakości funkcjonowania ekosystemów kulturalnych w Polsce.

Wierzymy w siłę współpracy. Regionalne Obserwatorium Kultury UAM od lat posiada członkostwo w międzynarodowej sieci eksperckiej ENCATC, zrzeszającej badaczy z obszaru polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze, współpracuje m.in. ze strategicznymi partnerami zagranicznymi: The Budapest Observatory (Regional Observatory on Financing Culture in East-Central Europe) oraz czołowym ośrodkiem brytyjskim – Centre for Cultural Policy Studies na University of Warwick, jak również ekspertami i innymi europejskimi ośrodkami badawczymi.