Misja

Regionalne Obserwatorium Kultury jest instytucją ekspercko-badawczą, powstałą w 2010 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Misją jednostki jest wspieranie profesjonalizacji
kadr kultury oraz podnoszenie jakości funkcjonowania lokalnych ekosystemów kulturalnych.

Zespół realizuje działania z zakresu:

  • zarządzania organizacjami kulturalnymi,
  • badań uczestnictwa w kulturze,
  • polityk kulturalnych miast i regionów.

Poprzez badania, szkolenia, tworzenie strategii, działalność
publikacyjną i doradztwo ROK UAM wspiera organizacje
prowadzące działalność kulturalną, promuje dobre praktyki
oraz stymuluje współpracę w sektorze kultury. Swoją wiedzę
i kompetencje zespół nabywa w oparciu o współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi – m.in. samorządami i sieciami eksperckimi.