Europejski projekt z zakresu Audience Development

O tym projekcie

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM i Wydział Nauk Społecznych UAM rozpoczynają pracę nad międzynarodowym projektem CONNECTING AUDIENCES, którego tematem są relacje instytucji kultury z publicznością. U podstaw przedsięwzięcia leży europejski oraz międzysektorowy transfer wiedzy i wzmacnianie kompetencji praktyków, absolwentów i studentów kierunków studiów w tym obszarze.

Poznański zespół w składzie prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, dr Marcin Poprawski oraz mgr Piotr Firych podejmie współpracę z jednymi z najbardziej uznanych i kompetentnych ośrodków w Europie specjalizujących się w tematyce zarządzania w sektorze kultury. Są to: Universidad de la Iglesia de Deusto (Hiszpania), Goldsmiths’ University of London (Wielka Brytania), Fondazione Fitzcarraldo (Włochy), The Audience Agency (Wielka Brytania), Center for Kunst & Interkultur (Dania), Asimétrica (Hiszpania), Melting Pro Learning (Włochy), ENCATC Network (Belgia). Jednym z partnerów jest również Miasto Stołeczne Warszawa wraz ze swoimi instytucjami kultury.

„CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development” jest jednym z pierwszych grantów z udziałem polskiej uczelni wyższej w europejskim programie Knowledge Alliances, realizowanym z funduszy Erasmus+. W czerwcu br. UAM będzie gospodarzem spotkania wszystkich członków międzynarodowego konsorcjum. Prace nad wspólnym projektem trwać będą do końca 2019 roku.

O projekcie:

CONNECTING AUDIENCES to 3-letni projekt wspierający innowacyjną współpracę między uniwersytetami i rynkiem pracy w obszarze kultury w Europie. W skład międzynarodowego zespołu weszło 54 badaczy, nauczycieli akademickich oraz szkoleniowców reprezentujących uniwersytety oraz organizacje kulturalne w 5 krajach UE: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii i Polski. W ramach współpracy zaprojektują oni program naukowo-szkoleniowy (tzw. Twin-track programme) w zakresie rozwoju publiczności. Obejmie on zarówno studentów kierunków nawiązujących do zarządzania w kulturze jak i praktyków, dla których nowa wiedza i umiejętności mogą być użyteczne w ich codziennej pracy. Program będzie oparty o interdyscyplinarne moduły treningowe wykorzystujące zarówno formalne jak i nieformalne metodologie nauczania. W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy akademickie, cykle szkoleniowe dla praktyków, szkoły letnie oraz międzynarodowe konferencje. Szacuje się, że do końca 2019 roku z różnorodnej oferty programowej skorzysta łącznie do pół tysiąca osób.

Data