Raport o prywatnych podmiotach realizujących ofertę edukacji kulturalnej

O tym projekcie

Miło nam poinformować, że jest już dostępny raport podsumowujący dwuletni projekt badawczy „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”.

 

 

Tym projektem chcieliśmy zwrócić uwagę na, często niedoceniany i marginalizowany, prywatny sektor kultury a oddanie głosu jego reprezentantom pozwoliło lepiej go poznać i zrozumieć mechanizmy jego działania. Zaprogramowaliśmy model badawczy używając zarówno różnorodnych metod ilościowych i jakościowych jak i uwzględniając perspektywę ocen, opinii i rekomendacji trzech stron: rodziców, kadry sektora oświaty i przedsiębiorców. W raporcie znajdziecie Państwo charakterystykę prywatnego sektora zajmującego się edukacją kulturalną, opinie dyrektorów szkół i przedszkoli a także rodziców o sektorze prywatnym a także ocenę różnych elementów własnego sektora wyrażaną przez przedsiębiorców realizujących swoją ofertę edukacji kulturalnej kierowaną do dzieci i młodzieży. Dzięki badaniom netnograficznym ukazujemy działanie tego sektora w przestrzeni Internetu a sześć case study pozwoliło nam jeszcze bardziej przybliżyć specyfikę jego funkcjonowania. Raport zakończony jest rekomendacjami.

Nasze badania nie tylko zdiagnozowały niezbadany wcześniej (w sposób pogłębiony) obszar, ale ukazały szereg zmiennych wpływających na rodzaj oferty i jej jakość. Wiedza zdobyta przez zespół badawczy zawiera, tak ważne dla całościowej diagnozy, pola zarówno potencjałów, szans i zasobów, ale także przeszkód i barier z którymi sektor ten musi się zmierzyć.

W naszym projekcie swoje opinie w różnej formie zaprezentowało 670 osób. W ciągu dwóch lat trwania projektu zrealizowaliśmy: dwa panele dyskusyjne, sześć badań terenowych, 14 indywidualnych wywiadów pogłębionych. W 30 szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach przeprowadziliśmy badanie ankietowe a dwa rodzaje ankiet uzupełniło łącznie 640 rodziców i przedsiębiorców.

Autorami badań i raportu są członkowie zespołu badawczego Fundacji ALTUM i „Regionalnego Obserwatorium Kultury” UAM: dr Marcin Poprawski, Sławomir Malewski, Michał Mękarski (koordynatorzy projektu), dr Marek Chojnacki, dr Piotr Landsberg, Klaudia Zielińska, Roksana Zobel, Alicja Jakubowska, Piotr Firych.

Serdeczne podziękowania kierujemy do  wszystkich uczestników naszych badań oraz naszych partnerów (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Instytut Kulturoznawstwa UAM, placówki oświatowe w których zrealizowaliśmy badania), którzy udzielali nam wsparcia i umożliwili realizację projektu.

Mamy nadzieję, że niniejszy raport i wyniki 2-letniego studium i badań będą stanowiły użyteczną wiedzę niezbędną w kształtowaniu polityk kulturalnych i edukacyjnych a także przybliżą i pozwolą lepiej poznać i zrozumieć zasady funkcjonowania podmiotów prywatnego sektora edukacji kulturalnej. Dobrej lektury!

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Poznania i Fundacji Zakłady Kórnickie.

Data