Rewitalizacja w różnych odsłonach

O tym projekcie

O przyszłych projektach badawczych oraz o szansach i zagrożeniach związanych z rewitalizacją obszarów pokopalanych rozmawiali przedstawiciele naszego Centrum na sympozjum naukowym w Niemczech.

Przedstawiciele naszego Centrum dr Marcin Poprawski i Michał Mękarski uczestniczyli w sympozjum  „Open Minded – Open Mining: Revitalization of industrial devastated landscapes”, które zostało zorganizowane 19-20 września przez International Institute (IHI) Zittau w St. Marienthal, Ostritz w Niemczech. Nasi badacze wraz z dr Katarzyną Fagiewicz z Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM tworzyli tandem prezentujący  temat „Socio-cultural, economic, and ecological premises for revitalisation of post-mining areas in Wielkopolska Region of Poland”. Skupili się oni na różnych aspektach i problemach rewitalizowanych terenów pokopalnianych na przykładzie Turku w obliczu końca działania elektrowni i kopalni. Dzięki pracy w mulidyscyplinarnym zespole udało się uchwycić temat na wielu płaszczyznach: decyzyjnym, komunikacyjnym, prawnym, kulturotwórczym czy tożsamościowym.

Spotkanie w Niemczech było kolejnym spotkaniem badaczy z Polski, Niemiec i Czech oraz stanowiło doskonałe pole wymiany doświadczeń i partnerskich kontaktów. Pierwszy dzień był dniem prezentacji pomysłów na możliwe do realizacji przyszłe projekty badawcze oraz wielu ciekawych dyskusji. Drugiego dnia badacze udali się na wycieczkę na której zwiedzali aktywną odkrywkę węgla brunatnego Turów, o oddziaływaniu górnictwa na terenie Czech opowiadały władze lokalne Višňová a Katharina Poplawski odpowiedzialna za proces rewitalizacji jeziora obok Gerlitz pokazywała jak nasi zachodni sąsiedzi radzą sobie z zagospodarowaniem terenów pokopalnianych.

Data