Sektor prywatny a edukacja kulturalna

O tym projekcie

Dlaczego sektor ten jest często niedostatecznie zauważany w sferze publicznej? Z jakimi problemami i trudnościami musi mierzyć się ten sektor? Jakie opinie o podmiotach tego sektora wyrażają rodzice, kadra oświatowa a jaki wizerunek swojego sektora mają sami przedsiębiorcy? Jak kształtują się relacje między publicznym a prywatnym sektorem w edukacji kulturalnej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań próbowali znaleźć badacze w ramach projektu „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania ” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Poznania, Fundacji Zakłady Kórnickie.

Projekt realizowany był w latach 2016-2017 przez Fundację ALTUM oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM. Istotą projektu była diagnoza prywatnych podmiotów wraz z ewaluacją projektów i oferty edukacji kulturalnej którą przedsiębiorcy kierują do dzieci i młodzieży w Wielkopolsce. Nowatorski obszar badań był odpowiedzią na brak pogłębionych empirycznych badań w tym zakresie. Zespół zaprogramował kompleksowy model badawczy używając zarówno różnorodnych metod ilościowych i jakościowych (6 narzędzi) jak i uwzględniając perspektywę ocen, opinii i rekomendacji różnych stron: rodziców, kadry sektora oświaty, przedsiębiorców i opiniotwórczych środowisk. Wyniki 2-letniego studium i badań stanowią użyteczną, praktyczną i strategiczną wiedzę niezbędną w kształtowaniu polityk kulturalnych i edukacyjnych.

Badanie jest wynikiem dostrzeżenia roli jaką pełni prywatny sektor w sferze kultury. Często jednak jego głos jest pomijany w dyskusji o kształcie edukacji kulturalnej a działania jego przedstawicieli są przedstawiane w stereotypowy sposób mówi dr Marcin Poprawski, jeden z koordynatorów badania. Michał Mękarski, z ROK UAM, dodaje: dzięki badaniom w empiryczny sposób mogliśmy z bliska i z różnych perspektyw przejrzeć się pracy prywatnych podmiotów działających w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. To pozwoliło nam nie tylko zobaczyć kim są i jakimi kierują się motywacjami w pracy z najmłodszymi, ale również ukazać charakterystykę ich sektora oraz to z jakimi problemami i trudności muszą się mierzyć.

Badania (wśród nich zarówno: ankiety z przedsiębiorcami oraz z rodzicami, panele dyskusyjne, badania terenowe, netnografia internatowej oferty, indywidualne wywiady pogłębione) objęły różnej wielkości miejsca w Wielkopolsce, m.in.: Poznań, Konin, Gniezno, Turek, Luboń, Kórnik, Baborowo, Rosnówko, Szczytniki Duchowne. Nasz projekt stanowi pierwszy, prowadzony na taką skalę (podczas realizacji projektu swoje opinie w różnej formie zaprezentowało ponad 500 osób), krok badający obszar prywatnych podmiotów działających w sferze kultury – podsumowuje Sławomir Malewski – prezes Fundacji ALTUM. Projekt zdobył dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”, Miasta Poznania, Fundacji Zakłady Kórnickie.

Data