Współpraca naukowców z Drezna, Zittau i Poznania

O tym projekcie

Na początku kwietnia zespół ROK UAM uczestniczył w spotkaniu naukowców z Niemiec, Czech i Polski, zorganizowanym w Goerlitz, poświęconym rewitalizacji terenów pokopalnianych. Celem projektu było rozpoczęcie międzynarodowego projektu badawczego włączający w tematy terenów pokopalnianych wymiar kulturowo-społeczny.

Prof. Jacek Sójka, dr Marcin Poprawski i Michał Mękarski rozpoczęli współpracę z partnerami z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, jego ośrodkiem badawczym w Zittau, Instytutem Leibniza oraz Instytutem Geografii UAM.

Data