SŁUCHANIE PUBLICZNOŚCI: NARZĘDZIA, PROJEKTY, DZIAŁANIA

Trzeci numer „Connecting Audiences Polska” poświęciliśmy wsłuchiwaniu się w głos publiczności. Jak często, tworząc projekty kulturalne lub programując ofertę instytucji, zastanawiamy się, czego potrzebują ci, którzy do nas przychodzą? Czy konstruujemy przestrzeń do rozmowy i dialogu? Czy jesteśmy otwarci na informacje zwrotne? Czy słyszymy i bierzemy pod uwagę zachwyty, skargi, potrzeby i zażalenia naszych, czasami bardzo różnorodnych, odbiorców? Teksty zgromadzone w tym numerze mogą zainspirować ludzi tworzących kulturę do wdrażania idei słuchania głosu publiczności w swoją codzienną praktykę organizacyjną.


Publikacja można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej: https://www.connectingaudiences.pl/jesien-2021