Współpraca

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM współpracuje m.in. ze strategicznymi partnerami zagranicznymi: The Budapest Observatory (Regional Observatory on Financing Culture in East-Central Europe) oraz czołowym ośrodkiem brytyjskim – Centre for Cultural Policy Studies na University of Warwick (wspólne aplikacje o granty badawcze i edukacyjne, wizyty studyjne, staże, szkolenia), jak również ekspertami i innymi europejskimi ośrodkami badawczymi.
Pragnieniem ROKu jest wzmocnienie procesów uspołecznienia, ustawiczne wspieranie profesjonalizacji kadr zarządzających działalnością kulturalną oraz podnoszenie jakości funkcjonowania działalności szeroko rozumianego sektora kultury.