Zespół

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prof. Jacek Sójka

Dziekan Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, wieloletni dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM, kierownik Zakładu Etyki Gospodarczej w tym Instytucie, dyrektor programowy studiów podyplomowych typu MBA „Zarządzanie szkołą wyższą”, a także członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Prowadzi badania dotyczące etycznego wymiaru biznesu, wpływu kultury na gospodarkę oraz teoretycznych i praktycznych problemów związanych z zarządzaniem instytucjami kultury. Jest autorem licznych publikacji, między innymi, takich jak: „O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera” (PWN, W-wa 1988), „Pomiędzy filozofią i socjologią. Społeczna ontologia Alfreda Schütza.” Instytut Kultury, W-wa 1991″Etyka biznesu. Z klasyki myśli amerykańskiej” (red. – wraz z L. V. Ryanem, W drodze, P-ń 1997),, „Etyka biznesu ‘po Enronie’” (Poznań 2005, redakcja naukowa), „Fenomen uniwersytetu” (Poznań 2008, współredakcja), „Instytucje kultury w czasach kryzysu” (Poznań 2009, współredakcja). Profesor Jacek Sójka był organizatorem lub współorganizatorem wielu krajowych i zagranicznych konferencji. Jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Studia Kulturoznawcze”, redaktorem „Studiów Metodologicznych”, zasiada w radzie redakcyjnej „Prakseologii”, „Kultury Współczesnej” oraz „Business Ethics. A European Review”. Jest także członkiem zarządu (i skarbnikiem) European Business Ethics Network (EBEN) oraz prezesem polskiego oddziału tego stowarzyszenia. Odbywał staże naukowe w Yale University, University of Cambridge oraz Harvard Business School. Otrzymał godność członka dożywotniego (Life Member) Clare Hall, Cambridge.

Dr Marcin Poprawski

Pracownik Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, gdzie kieruje Regionalnym Obserwatorium Kultury oraz studiami podyplomowymi Rozwój publiczności, w latach 2016-2019 prodziekan ds. międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych UAM. Wykładowca HUMAK University of Applied Sciences (Turku, Finlandia), EUV we Frankfurcie nad Odrą, Akademii Dziedzictwa w Krakowie (MCK – UEK), gościnnie także na UAP w Poznaniu, DAMU w Pradze i JAMU w Brnie. Absolwent muzykologii (UAM) oraz programu Teaching Cultural Policies (CEU w Budapeszcie), stażysta Centre for Cultural Policy Studies (Warwick University, Coventry). Jego zainteresowania badawcze i praca dydaktyczna obejmują pogranicze polityk kulturalnych, zarządzania w kulturze oraz estetyki. Ekspert Związku Miast Polskich oraz NU Foundation. Wiceprezes międzynarodowej sieci ENCATC w Brukseli (2013-18), członek rady naukowej „The Journal of Cultural Management and Cultural Policy” (Fachverband Kulturmanagement). W latach 1998-2014 menedżer muzyczny oraz współtwórca i dyrektor ośmiu edycji międzynarodowego festiwalu Akademia Gitary.

Dr Piotr Firych

Badacz, dydaktyk oraz autor strategii z obszaru kultury i komunikacji. Doktor nauk o kulturze (UAM w Poznaniu). Ukończył studia w zakresie marketingu (Aalborg University w Danii), a także dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Łódzki/Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie). Od 2013 roku współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, a od 2016 roku – Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Współtwórca pierwszego w Polsce programu studiów podyplomowych poświęconego koncepcji audience development (Rozwój publiczności, UAM w Poznaniu). Gościnny wykładowca Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinnie oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 2013-2015 rzecznik prasowy festiwalu Akademia Gitary. Były współpracownik Polskiej Organizacji Turystycznej w Madrycie.

Dr Przemysław Kieliszewski

Prawnik, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury, manager projektów kulturalnych w Polsce i za granicą. Reprezentował organizacje pozarządowe w komisji konkursowej ds. kultury przy Prezydencie Miasta Poznania. Współrealizował badania m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (2006-07), MKiDN i IAM (2008). Jest autorem dysertacji Polityka kulturalna wobec rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, publikacji i raportów w tym zakresie. Koordynator Konferencji „Instytucje kultury w czasach kryzysu” (Poznań 2009). Kierownik zespołu ds. kultury Rady Metropolii Poznańskiej (2010), współautor Programu Strategicznego Rozwoju Kultury dla Województwa Wielkopolskiego, badań i raportu „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych” (2010). Koordynator merytoryczny nowatorskiego projektu szkoleń „Instytucje kultury XXI w” realizowanego z EFS w woj. Kujawsko-Pomorskim, założyciel i długoletni dyrektor Festiwalu Polska Akademia Gitary. Od stycznia 2013 r. dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Mgr Michał Mękarski

Socjolog (specjalizacja badanie rynku i opinii publicznej), doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, współpracownik i koordynator projektów badawczych Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” UAM, trener szkoleń w ramach projektu „Instytucje kultury w XXI wieku” oraz „Budzik kulturalny”. Współpracował przy Programie rozwoju kultury w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020. Prowadził szkolenia w ramach projektu „Biblioteka pomysłów 2012” oraz konsultacje społeczne dotyczące dokumentu strategicznego dla obszaru kultury w Wielkopolsce. Realizator projektu badawczego oraz opracowania „Programu Rozwoju Kultury Miasta Słupsk na lata 2012-2020” oraz badań będących elementem „Programu Strategii Rozwoju Kultury dla Gorzowa Wielkopolskiego”. Autor i współautor artykułów w publikacjach naukowych m.in. „Człowiek i społeczeństwo” t. XXXII „Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce”, „Culture Management/ Kulturmanagement/Zarządzanie kulturą”, „Zarządzanie: Kultura. Media. Dziedzictwo”. Brał udział w projektach badawczych, m.in. „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych” (dofinansowane z środków NCK), „Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych” (MKiDN). W 2013 roku koordynator i realizator ogólnopolskiego projektu badawczego „Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej. Studium metod, mediów i warunków kulturalnego oddziaływania na mieszkańców polskich miast” (MKiDN) oraz „Powroty do źródeł. Badanie oczekiwań i postaw względem dziedzictwa kulturowego początków chrześcijaństwa” (NCK). Specjalizuje się w analizie statystycznej oraz opracowywaniu narzędzi i dyspozycji badawczych do badań ilościowych i jakościowych.

Michalina Szulejko

Stażystka Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM. Studentka Kulturoznawstwa na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Marketingu Internetowego w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Krzysztof Jasnosz

Krzysztof Jasnosz jest studentem Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się kulturą hiszpańską oraz krajów hiszpańskojęzycznych. Jest opiekunem Erasmusów z Hiszpanii oraz Turcji. Lubi słuchać muzyki hiszpańskiej oraz latynoskiej.

Klaudia Kiersnowska

Stażystka Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, a także studentka Kulturoznawstwa na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonatka kultury kresowej, kiczu i brzydoty.