Panele dyskusyjne na temat sektora prywatnego w edukacji kulturalnej

fokusaltumGrudzień minionego roku był dla zespołu badawczego Regionalnego Obserwatorium Kultury oraz Fundacji ALTUM okresem, w którym do ostatnich dni trwały działania badacze. Między innymi w w Koninie, w Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz w Poznaniu, w kawiarni Cafe Misja (Centrum Kultury Fara), odbyły się panele dyskusyjne będące elementami projektu „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”.Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania

PA250200Fundacja Altum i Regionalne Obserwatorium Kultury – centrum badawcze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje w 2016 i 2017 roku projekt „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo wielkopolskie. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Instytutem Kulturoznawstwa UAM.ROK POLECA: Seniorzy w instytucji kultury – instytucja kultury dla seniora

Senior w instytucji kultury - instytucja kultury dla senioraWszystkim zainteresowanym tematyką rozwoju publiczności polecamy bezpłatne seminarium pt. „Senior w instytucji kultury – instytucja kultury dla seniora”, które odbędzie w czwartek 20 października br. w Bramie Poznania w godz. 10.00–15.00 (ul. Gdańska 2, Poznań).Rewitalizacja w różnych odsłonach

Rewitalizacja w różnych odsłonachO przyszłych projektach badawczych oraz o szansach i zagrożeniach związanych z rewitalizacją obszarów pokopalanych rozmawiali przedstawiciele naszego Centrum na sympozjum naukowym w Niemczech. [FOTORELACJA]VI Samorządowe Forum Kultury ZMP za nami

forum włocławekPrzedstawiciele ROK UAM, dr Marcin Poprawski i Michał Mękarski, uczestniczyli w VI Samorządowym Forum Kultury ZMP, które odbyło się 8 i 9 września w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Zapraszamy do krótkiej relacji z wydarzenia!ROK UAM na Szczycie Przemysłów Kreatywnych w Brukseli

BrukselaSektoryKreatywneECISDr Marcin Poprawski – prezentował stan polskiego sektora kreatywnego podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie rządu federalnego Nadrenii-Północnej Westfalli w dzielnicy europejskiej w Brukseli. Wydarzenie zorganizowane przez European Business and Creativity Network zgromadziło prawie 200 ekspertów z kilkiunastu krajów Europy.Przywództwo w kulturze. Udział w ENCATC Cultural Policy Debate w Brukseli

FIKA projectPrzedstawiciel ROK UAM dr Marcin Poprawski wziął udział w debacie organizowanej przez naszą sieć międzynarodową. Podczas spotkania z udziałem badaczy ze Szkocji, Anglii, Holandii i Belgii omawiano nowe metody pracy z przyszłymi liderami organizacji kulturalnych. Spotkanie było również prezentacją wyników nowego projektu międzynarodowego koordynowanego przez zespół naszych partnerów ze Szwecji.Zaproszenie na Sesję Naukową do Walencji

call for abstractsZapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Naukowej, która odbędzie się w Walencji, podczas październikowej konferencji organizowanej przez ENCATC.

Termin nadsyłania abstraktów: do 20 czerwca br.

SzczegółyPaździernikowa konferencja sieci ENCATC w Walencji

Encatc konfaJuż po raz 24 ENCATC zaprasza akademików, artystów, menadżerów kultury, dziennikarzy i studentów z różnych części Europy i świata na swoją coroczną konferencję. Tym razem odbędzie się ona w hiszpańskiej Walencji od 5 do 7 października br., pod hasłem „Cultural Management Education in Risk Societies – Towards a Paradigm and Policy Shift?!” 

Zachęcamy do pobrania broszury konferencyjnej, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego programu, głównych prelegentów, a także różne praktyczne wskazówki.

Zarejestruj się!Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce

W maju rozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem ministerialnym. Jest to projekt realizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłym partnerstwie z ROK UAM, współfinansowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Obserwatorium Kultury). Jego celem jest zbadanie warunków działalności szczególnej grupy instytucji kultury. Są one zlokalizowane w różnych pod względem wielkości miastach, na terenie całej Polski. Mają różny profil działalności, to m.in. muzea, filharmonie, domy kultury i teatry. Łączy je jedno, w ciągu ostatnich kilku lat zostały po raz pierwszy lub od nowa ulokowane w miejskich ekosystemach kultury (Holden, 2015), uzyskały nową infrastrukturę i potencjał do działania. Projekt badawczy ma na celu objąć fenomen entuzjazmu budowania nowych instytucji i nowego lokowania siedzib instytucji kultury w zestawieniu z realiami ich działania po ich otwarciu.