Slide

O Studiach

Celem programu studiów podyplomowych jest wykształcenie profesjonalistów przygotowanych teoretycznie, metodycznie oraz praktycznie do pracy w organizacji kulturalnej w oparciu o koncepcję rozwoju publiczności. Studia zapewniają wiedzę i praktyczne umiejętności podnoszące kompetencje obecnych i przyszłych pracowników organizacji kulturalnych różnego typu, w zakresie pracy z publicznością, oferując zasoby i kontekst wymiany wiedzy, a także tworzenia sieci kontaktów na poziomie międzynarodowym, co jest możliwe dzięki europejskiemu partnerstwu powołanemu w ramach realizacji projektu CONNECT.

Na studia zapraszamy zarówno doświadczonych praktyków, jak i osoby dopiero planujące rozwój swojej ścieżki zawodowej w obszarze kultury, z nastawieniem na pogłębianie swoich kompetencji w obszarze pracy z publicznością. Na studia aplikować mogą osoby, które posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich.

Program studiów oparty jest o pięć modułów kształcenia.

Idea

Rozumienie własnej organizacji

Zarządzanie

Metody i praktyki diagnozowania publiczności

Diagnoza

Strategie rozwoju publiczności

Strategia

Pozostałe moduły

Praktyka

  • Rozwój publiczności w praktyce – Action Research
  • Wizyty studyjne
  • Seminarium dyplomowe
  • Seminarium eksperckie

Prowadzący

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

dr Marcin Poprawski - Kierownik programu

dr Piotr Firych - Koordynator programu

Wśród uczestników znaleźli się pracownicy warszawskich oraz poznańskich instytucji kultury: Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Biennale Warszawa, Teatr Rozmaitości, Teatr Ateneum, Teatr Baj, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Narodowe, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Teatr Animacji, Teatr Muzyczny.
Pierwszą, pilotażową edycję programu w roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizował wraz z Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Poznań.