Prezentacja projektu festiwalowego w Gdańsku i Kraju Basków

O tym projekcie

W drugiej połowie lutego, w Gdańsku, podczas konferencji Marketing w kulturze dr Marcin Poprawski razem z Piotrem Firychem prezentowali wyniki badań, prowadzonych przez nasz zespół w ramach projektu „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej”, który otrzymał dofinansowanie z budżetu MKiDN.  Na początku marca, ten sam skład reprezentacyjny ROKu wyruszył do Hiszpanii na konferencję ADESTE: The Future of Audience Development: reserach, trainings & practice w Bilbao i San Sebastian: Piotr opowiadał o naszym projekcie festiwalom, dr Marcin Poprawski, jako wiceprezes europejskiej sieci ENCATC – strategicznego partnera konferencji, brał udział w panelu dyskusyjnym na temat rozwoju publiczności.

Data