Tegoroczna nagroda Fundacji Kultury Polskiej, Fundacji Kórnickiej i ROK UAM przyznana!

O tym projekcie

Tegorocznym laureatem nagrody przyznawanej za budowanie społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie kultury został pan dr Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu. W uzasadnieniu swojego wyboru członkowie Rady FKP, pracującej pod przewodnictwem Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka napisali: „reforma Teatru Muzycznego w Poznaniu przynosi, mimo trudności, oczekiwane przez mieszkańców rezultaty, a podniesienie poziomu artystycznego tej instytucji i jej prestiżu jest niepodważalne”. Fundatorami Nagrody są Fundacja Kórnicka, Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Data